nybanner

Önümler

Şeker oturdylan Öý üçin arassa howa şemaly

Gysga düşündiriş:

Elektrik kömekçi ýyladyş arassa howa şemaly, otaga girýän arassa howany gyzdyryp, sowuk gyşda-da yssy, amatly we täze otag bilen üpjün edip biler, esasanam sowuk gyşlary bolan ýerler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Elektrik kömekçi ýyladyş arassa howany howa çalşygy ulgamy, iň soňky PTC elektrik kömekçi ýyladyş tehnologiýasyny ulanýar, bu ERV işledilenden soň girişdäki howany çalt gyzdyrmaga mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen girişiň temperaturasyny çalt ýokarlandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, içerki aýlanyş funksiýasyna eýedir, ol içerdäki howany aýlap we arassalap, howanyň hilini ýokarlandyryp biler.Elektrik kömekçi ýyladyş arassa howa howa çalşygy ulgamy 2 sany esasy süzgüç +1 sany H12 süzgüç bilen üpjün edildi.Taslamaňyzyň aýratyn zerurlyklary bar bolsa, beýleki material süzgüçleri siziň bilen sazlamagy hem ara alyp maslahatlaşyp bileris.

Önüm aýratynlyklary

Howa akymy: 200-500m³ / sag
Model: RFHC A1 seriýasy
1 、 Daşky giriş howany arassalamak + Çyglylyk we temperatura çalşygy we dikeldiş
2 、 Howa akymy: 200-500 m³ / sag
3 al Entalpiýa çalşyjy
4 、 Süzgüç: G4 ýuwulýan esasy süzgüç + Hepa12 süzgüji
5 opening Aşaky açylyş hyzmaty
6 heating Elektrik ýyladyş funksiýasy

Programma ssenarileri

takmynan1

Şahsy ýaşaýyş jaýy

takmynan4

Identaşaýyş jaýy

takmynan2

Myhmanhana

takmynan3

Söwda binasy

Önümiň parametri

Model RFHC-020 (A1-1D2) RFHC-025 (A1-1D2) RFHC-030 (A1-1D2) RFHC-040 (A1-1D2) RFHC-050 (A1-1D2)
Bahalandyrylan howa akymy 200m³ / sag 250m³ / sag 300m³ / sag 400m³ / sag 500m³ / sag
ESP baha berildi 100 (200) Pa 100 (200) Pa 100 (200) Pa 100 (160) Pa 100Pa
Temp 75-83% 73-82% 74-81% 72-80% 72-80%
Şowhun 34dB (A) 36dB (A) 39dB (A) 42dB (A) 44dB (A)
Wolt 110 ~ 210-240V / Hz 110 ~ 210-240V / Hz 110 ~ 210-240V / Hz 110 ~ 210-240V / Hz 110 ~ 210-240V / Hz
Kuwwat 100W + (500W * 2) 115W + (500W * 2) 140W + (500W * 2) 180W + (500W * 2) 220W + (500W * 2)
NW 40KG 40KG 40KG 45KG 45KG
Ölçegi 86 * 86 * 27 sm 86 * 86 * 27 sm 86 * 86 * 27 sm 96 * 86 * 29 sm 96 * 86 * 29 sm
Birikdirmegiň ululygy 60160mm 60160mm φ200mm φ200mm φ200mm

Gurluşlar

Gurluşlar

Adaty howa çalşygy modeli:

Daşky arassa howa ýoly: açyk howa üpjünçiligi girelgesi → Esasy süzgüç → atylylyk çalşygy ýadrosy → efficiencyokary netijelilik süzgüji → Içerdäki howa rozetkasy

Egzoz howa ýoly: içerde gaýdyp gelýän howa girelgesi → ýylylyk çalşygy ýadrosy → çykýan howa rozetkasy

Içerki aýlanyş modeli :
AirAir aýlanyş ýoly:

görkezmek
幻灯片 1

Howanyň göwrümi-statiki basyş egrisi:

250 Howanyň göwrümi statiki basyş egrisi
300 Howanyň göwrümi statiki basyş egrisi

Haryt maglumatlary

PTC ýyladyş

• PTC elektrik ýylylyk funksiýasy, sowuk gyş hem ýyly arassa howany alyp biler

süzgüçler

• PM2.5 bölejikleriniň arassalaýyş netijeliligi 99,9% -e deňdir

• heatylylygy we çyglylygy dikeltmek üçin ýuwulýan membrananyň entalpi alyş-çalyş ýadrosy. Saýlanan molekulýar osmoz, täsirli howa çalşygy hümmeti 98% -den ýokary .Onuň öndürijiligi, ýangyn saklaýjy, antibakterial, çygly garşylygy we 3-10 ýyl ömri bar.

校园 新 风 画册 改
Entalpiýa alyş-çalyş ýörelgesi

• Grafen materialy, ýylylygy dikeltmegiň netijeliligi 80% -den gowrak .Ol täjirçilik binasynyň we ýaşaýyş jaýynyň tükenen howasyndan energiýa çalşyp biler, otaga howa energiýasynyň ýitgisini azaldyp biler.Tomus möwsüminde ulgam arassa howany öňünden alýar we suwsyzlandyrýar, gyş möwsüminde nemlendirýär we gyzdyrýar.

DC motor-1
DC motor-2

DC motor:
Has güýçli hereketlendirijiler arkaly ýokary energiýa netijeliligi we ekologiýa
Efficiencyokary öndürijilikli çotgasyz DC hereketlendirijisi, energiýa sarp edilişini 70% azaldyp bilýän we energiýany tygşytlaýan täsirli akylly energiýa dikeldiş şemalyna gurulýar.

jübi telefony31
önüm

Has akylly dolandyryş: Tuya APP + Akylly gözegçilik ediji :
Içerde we açyk howada yzygiderli gözegçilik etmek üçin temperatura ekrany
Awtomatiki täzeden açmak üçin güýç, howa kesilen CO2 konsentrasiýa gözegçiligini awtomatiki usulda dikeltmäge mümkinçilik berýär
BMS merkezi dolandyryş üçin RS485 birikdirijileri
Ulanyjynyň süzgüçi wagtynda arassalamagyny ýatlatmak üçin süzgüç duýduryşy
Iş ýagdaýy we näsazlyk Tuya APP dolandyryşy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gurmak we turbalaryň ýerleşiş diagrammasy :
Müşderiňiziň jaý dizaýnyna görä turbalaryň ýerleşiş dizaýnyny üpjün edip bileris.

Salgy diagrammasy

  • Öňki:
  • Indiki: