Biz bilen habarlaşyň

Sichuan Guigu Renju Technology Co., Ltd.

Salgysy

6-njy bina, innowasiýa merkezi 2-nji tapgyr, Siçuan welaýatynyň Mýanýan Keçuang etraby

E-poçta

Telefon

86 0816 2550067

Whatsapp

86 18608156922

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň