Inçuan ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Climateapyk howany kadalaşdyrmak ulgamy ýokary derejeli ýaşaýyş jaý taslamasy

IGUICOO, içerdäki ýaşaýyş rahatlygyny gowulandyrmak üçin içerdäki howany kadalaşdyrmak ulgamynyň önümlerini, ýylylygy dikeltmek şemaly, energiýany dikeldiş şemaly, arassa howany arassalamak howa çalşygy ulgamlary bilen üpjün edýär. Salgylanmak üçin käbir taslamalar bar.Arassa howa ulgamy barada haýsydyr bir taslamaňyz bar bolsa, ajaýyp çözgütleriňiz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

Taslamanyň ady:Inçuan Si Yuntaý ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Programma giriş:
Climateapyk howany kadalaşdyrmak ulgamy arassa howany + arassalamak + nemlendirmek + howany sowatmak, hemişelik temperatura, çyglylyk, arassaçylyk we kislorod baýlaşdyryş bilen rahat we sagdyn durmuş döredýär.

Siýuntaý
Taslama teklibi

Si Yuntai meýilleşdirilen ýer meýdany 350,000㎡, gurluşyk meýdany 1060000㎡, ýaşyl derejesi 35% we ýer bölegi 3.0.Haibao seýilgähiniň ýaşaýyş töwereklerinde ýerleşýän bu ýaşaýyş, dynç alyş, söwda we ofis birleşdirýän ýokary derejeli taslama.Gozgalmaýan emläk kompaniýasy "elmydama müşderilere wepaly" işewürlik pelsepesine eýerip, gozgalmaýan emläk ösüşinde yzygiderli gözleg geçirdi we rezin ýaly on sany täze ýaşyl we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýany birleşdirip, Xiyuntai taslamasynda on sany akylly tehnologiýany ulandy. mat izolýasiýa tehnologiýasy, arassa howa ulgamyny çalyşmak, şol bir gatyň drena system ulgamy, gün şöhlesiniň daşky ekran tehnologiýasy, pes E izolýasiýa aýna tehnologiýasy, lagym çeşmesi ýylylyk nasos tehnologiýasy we ş.m. Sagdyn we amatly "ýaşyl ýaşaýyş" gurşawy hökmünde akylly tehnologiýa.

Si ueuwan görkeziş otagy

Taslamanyň ady:Ininçuan Si ueuewan ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Programma giriş:
Taslama, hökümet tarapyndan gurlan şäheriň "täze özeni" bolan Jinfeng etrabynyň ueuehai bölüminde ýerleşýär.Bu şäheriň demirgazygynda gurlan Ningksiýada ýokary hilli we amatly ýaşaýyş jaýy.Taslamada 15 ýaşaýyş jaýy bar. IGUICOO ýapyk howany kadalaşdyrmak ulgamyny ulanýarlar.

Bu ýerde ýaşaýan adamlar indi ýyllyk tozan möwsüminden gorkmaly däldirler.Windows ýapylanda, erkin arassa dem almagyň ýaşaýyş gurşawyndan lezzet alyp bilersiňiz.

Supplyer bilen üpjünçilik-howa rozetkasy

Taslamanyň ady:Sining Dongfangyunshu ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Programma giriş:
“Dongfang shunshu” taslamasy 2600 metrlik platoda ýerleşýär we kislorodyň ýoklugy ýerli ýaşaýjylaryň ukusyna, işine we öwrenmegine täsir eder, esasanam hroniki keselli garrylar üçin köplenç keselhana satyn almaly bolýarlar. .
IGUICOO ýapyk howany kadalaşdyrmak ulgamy, arassa howany arassalamak + gyzdyrmak + merkezi çyglylyk ulgamy + merkezi kislorod ulgamyny, IGUICOO akylly uly ekranly dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, amatly temperatura, amatly kislorod we amatly arassa, amatly çyglylyk we rahat statik we amatly paýhaslylygy gazanmak üçin kabul edýär. "Alty amatly" owadan we rahat durmuş.

Dongfangyunshu