Söwda binalary

Söwda binalary üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy

Söwda binalary üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy
IGUICOO tämiz howany arassalaýjy guty, arassa howany arassalaýjy fan rulony, energiýany dikeldiji howa geçirijileri, arassa howany arassalaýyş ulgamlary ýaly täjirçilik binalary üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamyny üpjün edýär.Ine, salgylanmak üçin käbir taslama ýagdaýlary.HRV / ERV hakda haýsydyr bir taslamaňyz bar bolsa, optimal we tygşytly çözgütler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Taslamanyň ady:Çengdu Jiachen halkara taslamasy

Programma giriş:
“Chengdu Jiachen International”, bu ýerde “Apple” -iň günorta-günbatar ştab-kwartirasy, “Xiaomi” -niň günorta-günbatar merkezi i “Jiachen Capital” 、 Hyatt Regency Hotel 、 Wales Fitness Mo MoMo-nyň günorta-günbatar ştab-kwartirasy IGUICOO akylly dolandyryş shemasynyň akylly siklini we arassa howany arassalaýjy rulon seriýasyny ýerleşdirdi we ulandy. Içerki CO2 konsentrasiýasyna görä arassa howa öý eýesine akylly gözegçilik, arassa we arassa howany üpjün etmek üçin rulonyň açyk we ýapyk telefonyna uzakdan gözegçilik etmek.Şol bir wagtyň özünde, bina takyk we adalatly zarýad bermegi hakykatdanam amala aşyrmak üçin IGUICOO töleg ulgamyny hem kabul edýär.

Söwda gurluşyk taslamasy
Chengdu Zhongjiao taslamasy

Taslamanyň ady:Chengdu Zhongjiao taslamasy

Programma giriş:
Çengdu CCCC halkara merkezi, ýokary derejeli A ofis binasy, Çengdu Tianfu täze meýdanynda umumy meýdany 162000㎡ we beýikligi 216m.Taslama 5 basgançakly süzgüçli, 6 basgançakly arassalaýyş we PM2.5-iň aýyrmak derejesi 99% -e ýetýär, merkezi kondisioner bilen ulanyjylar üçin amatly we arassa ýaşaýyş we iş gurşawyny döredýän IGUICOO fan ruletini arassalamak gutusy ulanylýar.

Taslamanyň ady:Ningbo "ueuehu Jinmao binasy" taslamasy

Programma giriş:
Taslamanyň umumy meýdany 40,000 inedördül metre barabar jemi 23 gat bar.IGUICOO akylly dolandyryş shemasy we arassa howany arassalamak ulgamy kabul edildi.Arassa howa ulgamy, içerki CO2 konsentrasiýasyna görä akyl taýdan dolandyrylýar we içerdäki arassa we arassa howany üpjün edip, içerdäki ortaça pm2.5 konsentrasiýasy 35ug / m³-den pesdir.Şol bir wagtyň özünde, bina IGUICOO hasaplaşyk ulgamyny hem kabul edýär each her bir otagyň elektrik sarp edişine takyk we adalatly zarýad bermegi hakykatdanam düşünip biler.

Yuehu Jinmao gurluşyk taslamasy
HAKYNDA

Taslamanyň ady:Pekin ofisiniň gurluşyk taslamasy

Programma giriş:
Pekindäki ýokary derejeli ofis binasynda IGUICOO fan ruletini arassalamak gutusy kabul edilýär we arassalaýyş gutusynda birleşdirilen süzgüç patentlenen önüm bilen ýörite goşulýar - dört sany iňňe ýaly nano sink oksidi pyşyrdy.Dört sany iňňe meňzeş nano-sink oksidi pyşyrdy (TZnOw) kosmos derejesindäki nano howany arassalaýjy material, şol bir wagtyň özünde fiziki adsorbsiýa we himiki dargamak, formaldegid, benzol we beýleki zyýanly gazlaryň durnukly we täsirli adsorbsiýasy we dargamagydyr. ikinji derejeli hapalanma.Şol bir wagtyň özünde, saglyk, howpsuzlyk we uzak möhletli täsir aýratynlyklaryna eýedir we birnäçe milli we ýerli ylmy gözleg patentlerine eýe boldy.
Gowy arassalamak we siňdirmek täsiri sebäpli adamlar çaltlyk bilen ofis binalaryna göçüp bilerler.