nybanner

Önümler

Arassa howa ulgamy ýumşadyjy turba

Gysga düşündiriş:

Dymdyryjy turba, arassa howa ulgamyndaky ses meselesi üçin döredilen ýörite turba.Arassa howa ulgamynda ses esasan öý eýesiniň işlemeginden we turbadaky ýeliň akymyndan gelýär we ümsümleýjiniň esasy roly bu sesleri azaltmak we tutuş ulgamyň sessiz işleýşini gowulandyrmakdyr.

Arassa howa ulgamynyň turba turbasy, adatça, kämilleşdiriji tehnologiýalardan we materiallardan ýasalýar we ajaýyp ses izolýasiýasyna we täsir ediji täsirlerine eýe.Içerki gurluş dizaýny ýerliklidir, ulanyjylar üçin asuda we amatly ýapyk gurşaw döretmek üçin sesiň ýaýramagyny netijeli siňdirip we azaldyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Esasy häsiýet
Gowy ses azaltmak täsiri
Has aňsat gurnama
Uzak hyzmat ömri
Sesi peseltmek 10-25 dB

主 3

Flanes birikmesi
PP materialy, içki diametri 110, 160 iki aýratynlyk, gurmak aňsat;Almaz göwher dizaýny, önümiň kesgitlenişini ýokarlandyrmak

主 2

Daşarky gatlak
TPE daşky gatlagy + PP berkitmesi, deformasiýasyz berk, uzynlygy gysylyp bilner, ähliumumy egilmek, owadan görnüş, uzak ömri bolup biler.
interlayer
Poliester süýümli pagta, daşky gurşawy goramak, ýaşy aňsat däl, birmeňzeş dykyzlygy.

主 图

Içki gatlak
Mikroply dokalmadyk mata, gözenekli ses siňdirişi, deňagramly ses peselmegi, içki diwar tekiz, bukulmak aňsat däl, kiçijik ýele garşy.

Baglanyş tertibi

01

Öý eýesine baglanyşyk

02

Distribýutor bilen baglanyşyk

03

PE jaňlary bilen birikdiriň


  • Öňki:
  • Indiki: